§ 2. - Zmiana uchwały w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych.

Monitor Polski

M.P.2020.1211

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2020 r.
§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu.