§ 1. - Zmiana stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych.

Monitor Polski

M.P.1957.79.478

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1958 r.
§  1.
Ustala się nowe stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych w wysokości określonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.