Monitor Polski

M.P.2016.1009

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 października 2016 r.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.