Monitor Polski

M.P.2019.934

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 lipca 2019 r.
zmieniające postanowienie o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.33.2019

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, postanawia się, co następuje:

§  1.  W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. nr 1130.28.2019 o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego (M.P. poz. 928) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Małgorzata Agata KONTRYM -we Wrocławiu".

§  2.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 26 czerwca 2019 r.