Monitor Polski

M.P.2019.928

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 czerwca 2019 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 26 czerwca 2019 r.
o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

nr 1130.28.2019

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

1. Katarzyna Anna CZAJKA -we Wrocławiu

2. 1  Małgorzata Agata KONTRYM -we Wrocławiu

3. Paweł POMIANOWSKI -we Wrocławiu

4. Paweł SIWEK - we Wrocławiu

5. Marek WÓJCIK - we Wrocławiu

II. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

6. Łukasz Paweł GARBULIŃSKI - w Jastrzębiu-Zdroju

7. Przemysław Jan GIERSZEWSKI -w Rypinie

8. Wioletta Ewa ORŁOWSKA - w Mławie

1 Pkt 2 zmieniony przez § 1 postanowienia z dnia 10 lipca 2019 r. (M.P.2019.934) zmieniającego nin. postanowienie z dniem 26 czerwca 2019 r.