§ 2. - Zmiana granic miasta Olsztyna.

Monitor Polski

M.P.1987.33.290

Akt utracił moc
Wersja od: 14 listopada 1987 r.
§  2.
Szczegółowego opisu granic miasta Olsztyna dokona Wojewoda Olsztyński w drodze zarządzenia, które podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Olsztyńskiego.