Zm.: zarządzenie z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw usługowych resortu gospodarki komunalnej.

Monitor Polski

M.P.1957.38.246

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 maja 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 8 maja 1957 r.
o zmianie zarządzenia z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw usługowych resortu gospodarki komunalnej.

Na podstawie § 8 uchwały nr 704 Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1956 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień państwowych przedsiębiorstw przemysłowych (Monitor Polski Nr 94, poz. 1047 z późniejszymi zmianami) i § 2 zarządzenia nr 379 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 1956 r. o rozszerzeniu uprawnień państwowych przedsiębiorstw budowlano-montażowych, transportowych, usługowych i obrotu towarowego (Monitor Polski Nr 104, poz. 1199) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw usługowych resortu gospodarki komunalnej (Monitor Polski Nr 1, poz. 5) wprowadza się zmianę następującą:

po wyrazach "Straż Miejska w Łodzi" dodaje się wyrazy "miejskie ciepłownie, Stołeczne Przedsiębiorstwo Gospodarki Cieplnej, Przedsiębiorstwo Warszawskich Inwestycji Cieplnych, Zarząd Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Katowicach.".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 8 maja 1957 r.