Zm.: zarządzenie z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie warunków korzystania z domów i stołówek studenckich.

Monitor Polski

M.P.1960.19.97

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
z dnia 4 stycznia 1960 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie warunków korzystania z domów i stołówek studenckich.

Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336) zarządza się, co następuje:
Przepis § 8 ust. 2 zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 stycznia 1959 r. w sprawie warunków korzystania z domów i stołówek studenckich (Monitor Polski Nr 14, poz. 57) otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Cena posiłków w stołówce studenckiej w abonamencie ulgowym wynosi:

wstołówce zwykłej i dietetycznejdziennie
śniadaniezł 2,50
obiadzł 4,30
kolacjazł 2,00
razemzł 8,80
wstołówce półsanatoryjnejdziennie
całodzienne wyżywieniezł 8,80
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 16 listopada 1959 r.