Zm.: zarządzenie z dnia 17 lutego 1960 r. w sprawie kwalifikacji osób powoływanych na stanowiska głównych księgowych oraz starszych rewidentów i rewidentów w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1961.74.314

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 października 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 sierpnia 1961 r.
zmieniające zarządzenie z dnia 17 lutego 1960 r. w sprawie kwalifikacji osób powoływanych na stanowiska głównych księgowych oraz starszych rewidentów i rewidentów w państwowych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie § 59 uchwały nr 187 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1959 r. w sprawie rewizji finansowo-księgowej państwowych jednostek organizacyjnych (Monitor Polski Nr 58, poz. 278) zarządza się, co następuje:
W § 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 17 lutego 1960 r. w sprawie kwalifikacji osób powoływanych na stanowiska głównych księgowych oraz starszych rewidentów i rewidentów w państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 26, poz. 126) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) starszy rewident:

a) wyższym wykształceniem ekonomicznym, prawniczym lub technicznym i 4 latami praktyki zawodowej, w tym co najmniej 2 latami praktyki na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w służbie finansowo-księgowej albo technicznej, lub

b) średnim wykształceniem ogólnym, ekonomicznym albo technicznym i 6 latami praktyki zawodowej, w tym co najmniej 3 latami praktyki na stanowisku kierowniczym lub samodzielnym w służbie finansowo-księgowej albo technicznej;

3) rewident:

a) wyższym wykształceniem ekonomicznym, prawniczym lub technicznym i 2 latami praktyki zawodowej albo

b) średnim wykształceniem ogólnym, ekonomicznym lub technicznym i 4 latami praktyki zawodowej".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.