§ 3. - Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1971.20.132

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1971 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.