§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie zwolnień i obniżek w podatku gruntowym.

Monitor Polski

M.P.1971.20.132

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 1971 r.
§  2.
Przepisy § 6b stosuje się po raz pierwszy do podatku gruntowego przypadającego od gruntów otrzymanych w wyniku scalenia w latach 1969-1970, przy czym zwolnienia i obniżki, przyznane w podatku gruntowym od takich gruntów na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 oraz § 6a przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia, pozostają w mocy.