§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie zasad wynagradzania autorów, tłumaczy, opiniodawców, korektorów i rysowników za napisanie i przygotowanie do druku prac zamieszczonych w czasopismach.

Monitor Polski

M.P.1973.49.272

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 1973 r.
§  2.
Przepisy zarządzenia stosuje się do umów zawieranych po dniu wejścia jego w życie.