§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego w Warszawie i w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

Monitor Polski

M.P.1966.20.113

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 maja 1966 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.