§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu organizacji społecznych ludu pracującego uprawnionych do działania przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli.

Monitor Polski

M.P.1986.35.273

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1986 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.