Monitor Polski

M.P.1970.10.90

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 2 marca 1970 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) zarządza się, co następuje:
§  1. W załączniku do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 22 lutego 1968 r. w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów (Monitor Polski Nr 10, poz. 68) dodaje się lp. 113 w brzmieniu:
Lp.Nazwa przedsiębiorstwaZakres właściwości miejscowej przedsiębiorstw gospodarki komunalnej
113.Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Samochodowych w Poznanium. Poznań
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.