Upoważnienie niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

Monitor Polski

M.P.1968.10.68

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1980 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOŚCI I MIAR
z dnia 22 lutego 1968 r.
w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw gospodarki komunalnej do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) zarządza się, co następuje:
Upoważnia się przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej nadzorowane przez Ministerstwo Gospodarki Komunalnej, wymienione w załączniku do zarządzenia, zwane dalej "przedsiębiorstwami", do legalizacji drogomierzy pojazdów oraz użytkowych wskazujących i rejestrujących szybkościomierzy pojazdów (z wyjątkiem motocykli), wymienionych pod lp. 11 i 26 lit. a) wykazu narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Jakości i Miar z dnia 5 października 1966 r. w sprawie określenia narzędzi pomiarowych podlegających obowiązkowi legalizacji oraz warunków zgłaszania tych narzędzi do legalizacji (Monitor Polski z 1966 r. Nr 58, poz. 282 i z 1967 r. Nr 28, poz. 133).
1.
Przedsiębiorstwa upoważnione są do legalizacji:
1)
drogomierzy oraz użytkowych wskazujących i rejestrujących szybkościomierzy pojazdów, stosowanych w pojazdach należących do tych przedsiębiorstw;
2)
drogomierzy oraz użytkowych wskazujących i rejestrujących szybkościomierzy pojazdów, stosowanych przez inne jednostki organizacyjne i osoby.
2.
Zakres właściwości miejscowej przedsiębiorstw w sprawach legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów określa załącznik do zarządzenia, wymieniony w § 1.
Przedsiębiorstwa dokonywać będą legalizacji narzędzi pomiarowych w zakresie wynikającym z upoważnienia, w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, poz. 148) i wydanymi na jej podstawie przepisami.
Czynności legalizacyjne wynikające z niniejszego zarządzenia mogą być wykonywane wyłącznie przez pracowników posiadających świadectwo zdania egzaminu w zakresie legalizacji narzędzi pomiarowych, wymienionych w § 1, wydane przez Centralny Urząd Jakości i Miar.
Nadzór i kontrolę nad czynnościami legalizacyjnymi przedsiębiorstw sprawuje Centralny Urząd Jakości i Miar.
Od decyzji przedsiębiorstw w sprawach związanych z legalizacją narzędzi pomiarowych, wymienionych w § 1, przysługuje odwołanie do Centralnego Urzędu Jakości i Miar.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 1

PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ NADZOROWANE PRZEZ MINISTERSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ, UPOWAŻNIONE DO LEGALIZACJI DROGOMIERZY I SZYBKOŚCIOMIERZY POJAZDÓW

Lp.Nazwa przedsiębiorstwaZakres właściwości miejscowej przedsiębiorstw gospodarki komunalnej
1Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie m. st. Warszawa
2Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe w Warszawie m. st. Warszawa
3Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych i Transportu Budownictwa Komunalnego w Warszawie m. st. Warszawa
4Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Warszawie m. st. Warszawa
5Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie m. st. Warszawa
6Miejskie Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu w Warszawie m. st. Warszawa
7Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie m. Kraków
8Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie m. Kraków
9Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi m. Łódź
10Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Łodzi m. Łódź
11Miejskie Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego w Łodzi m. Łódź
12Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu m. Poznań
13Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Poznaniu m. Poznań
14Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Poznaniu m. Poznań
15Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe w Poznaniu m. Poznań
16Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu m. Wrocław
17Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni we Wrocławiu m. Wrocław
18Przedsiębiorstwo Remontu Sprzętu Komunalnego "Presko" we Wrocławiu m. Wrocław
19Miejskie Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego we Wrocławiu m. Wrocław
20Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Augustowie m. Augustów
21Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Białymstoku m. Białystok
22Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Białymstoku m. Białystok
23Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Białymstoku m. Białystok
24Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego w Bydgoszczy województwo bydgoskie
25Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bydgoszczy m. Bydgoszcz
26Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chojnicach m. Chojnice
27Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Grudziądzu m. Grudziądz
28Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Inowrocławiu m. Inowrocław
29Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Toruniu m. Toruń
30Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Włocławku m. Włocławek
31Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportu i Sprzętu Budowlanego w Gdańsku-Oliwie województwo gdańskie
32Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gdańsku-Wrzeszczu województwo gdańskie
33Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Gdańsku m. Gdańsk
34Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Gdyni m. Gdynia
35Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Elblągu m. Elbląg
36Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Malborku m. Malbork
37Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tczewie m. Tczew
38Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Katowicach województwo katowickie
39Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Bielsku-Białej m. Bielsko-Biała
40Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie m. Częstochowa
41Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Cieszynie m. Cieszyn
42Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Katowicach m. Katowice
43Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe w Katowicach m. Katowice
44Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rybniku m. Rybnik
45Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Sosnowcu m. Sosnowiec
46Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Zabrzu m. Zabrze
47Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jędrzejowie m. Jędrzejów
48Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kielcach m. Kielce
49Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Radomiu m. Radom
50Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Ostrowcu Świętokrzyskim m. Ostrowiec Świętokrzyski
51Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sandomierzu m. Sandomierz
52Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Sandomierzu m. Sandomierz
53Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Skarżysku-Kamiennej m. Skarżysko-Kamienna
54Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Skarżysku-Kamiennej m. Skarżysko-Kamienna
55Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Starachowicach m. Starachowice
56Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołobrzegu m. Kołobrzeg
57Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Koszalinie m. Koszalin
58Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Słupsku m. Słupsk
59Komunalne Przedsiębiorstwo Naprawy Autobusów w Słupsku m. Słupsk
60Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Nr 1 w Szczecinku m. Szczecinek
61Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Jaworznie m. Jaworzno
62Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Oświęcimiu m. Oświęcim
63Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nowym Sączu m. Nowy Sącz
64Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Tarnowie m. Tarnów
65Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Żywcu m. Żywiec
66Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zakopanem m. Zakopane
67Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Lublinie m. Lublin
68Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lublinie m. Lublin
69Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie Lubelskim m. Chełm Lubelski
70Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zamościu m. Zamość
71Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Prefabrykatów w Kolumnie województwo łódzkie
72Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Łodzi m. Łódź, województwo łódzkie
73Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kutnie m. Kutno
74Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pabianicach m. Pabianice
75Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Piotrkowie Trybunalskim m. Piotrków Trybunalski
76Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tomaszowie Mazowieckim m. Tomaszów Mazowiecki
77Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zgierzu m. Zgierz
78(skreślona)
79Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Olsztynie m. Olsztyn
80Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Remontu Maszyn i Transportu Komunalnego w Opolu z siedzibą w Brzegu województwo opolskie
81Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Opolu m. Opole
82Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Nysie m. Nysa
83Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Raciborzu m. Racibórz
84Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gnieźnie m. Gniezno
85Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kaliszu m. Kalisz
86Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kaliszu m. Kalisz
87Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Ostrowie Wielkopolskim m. Ostrów Wielkopolski
88Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Pile m. Piła
89Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach m. Gorlice
90Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Jaśle m. Jasło
91Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie m. Krosno
92Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Mielcu m. Mielec
93Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Przemyślu m. Przemyśl
94Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Przemyślu m. Przemyśl
95Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Rzeszowie m. Rzeszów
96Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sanoku m. Sanok
97Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Nr 1 w Stargardzie Szczecińskim m. Stargard Szczeciński
98Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świnoujściu m. Świnoujście
99Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Szczecinie m. Szczecin
100Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Szczecinie m. Szczecin
101Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płocku m. Płock
102(skreślona)
103Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Jeleniej Górze m. Jelenia Góra
104Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Legnicy m. Legnica
105(skreślona)
106Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Świebodzicach m. Świebodzice
107Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Wałbrzychu Województwo wałbrzyskie
108Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Wałbrzychu m. Wałbrzych
109Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania we Wrocławiu m. Wrocław
110Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Gorzowie Wielkopolskim m. Gorzów Wielkopolski
111Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Zielonej Górze m. Zielona Góra
112(skreślona)
113Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Samochodowych w Poznaniu m. Poznań
1 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 2 marca 1970 r. (M.P.70.10.90) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 1970 r.

- zmieniony przez § 1 zarządzenia Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 11 grudnia 1979 r. zmieniającego zarządzenia w sprawie upoważnienia niektórych przedsiębiorstw do legalizacji drogomierzy i szybkościomierzy pojazdów (M.P.80.1.6) z dniem 23 stycznia 1980 r.