Monitor Polski

M.P.1985.11.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 1985 r.
§  2. Ulgę podatkową w wysokości określonej w § 1 przyznaje się rzemieślnikom za wyszkolenie pracowników, którzy złożyli egzamin czeladniczy po dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia.