§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie taryf składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu zagranicznym.

Monitor Polski

M.P.1982.32.280

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 1982 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.