Monitor Polski

M.P.1987.19.164

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1987 r.
§  1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania mierników służących do ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń (Monitor Polski Nr 2, poz. 12) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Z produkcji sprzedanej netto wyłącza się produkcję sprzedaną netto wytworzoną przez:

1) zakładowe zespoły gospodarcze wykonujące remonty, regenerację części zamiennych oraz wytwarzające narzędzia na rzecz jednostki macierzystej;

2) wchodzących w skład zakładowych zespołów gospodarczych emerytów, rencistów oraz osoby korzystające z urlopów wychowawczych.

Wartość produkcji sprzedanej netto ustala się w wysokości 120% wynagrodzeń członków zakładowych zespołów gospodarczych, wydatkowanych w okresie podatkowym na wykonanie remontów, regenerację części zamiennych oraz wytwarzanie narzędzi, jak również wypłaconych emerytom, rencistom i osobom korzystającym z urlopów wychowawczych".