§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie stałego komitetu Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2002.33.518

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lipca 2002 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".