§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie rodzaju i wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa.

Monitor Polski

M.P.1999.39.596

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 1999 r.
§  1.
W zarządzeniu Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie rodzaju i wzoru legitymacji służbowej funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa (Monitor Polski z 1997 r. Nr 1, poz. 9) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.