§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie przekazania uprawnienia do ustanowienia norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1963.58.302

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1963 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 1963 r.