§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie przekazania uprawnienia do ustanowienia norm branżowych (BN).

Monitor Polski

M.P.1963.58.302

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 lipca 1963 r.
§  1.
W § 1 ust. 1 pkt 2 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 lipca 1962 r. w sprawie przekazania uprawnienia do ustanowienia norm branżowych (BN) (Monitor Polski Nr 61, poz. 293) wyrazy "Instytutu Przemysłu Wiążących Materiałów Budowlanych (Ośrodek Nr 02)." zastępuje się wyrazami "Zjednoczenia Przemysłu Cementowego (Ośrodek Nr 02).".