§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych wyłącznie u zwierząt, produkowanych za granicą.

Monitor Polski

M.P.1991.34.254

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 1991 r.
§  1.
W § 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 listopada 1989 r. w sprawie opłat za wpisanie do rejestru środka farmaceutycznego lub artykułu sanitarnego stosowanych wyłącznie u zwierząt, produkowanych za granicą (Monitor Polski Nr 41, poz. 332), kwotę "300.000 zł" zastępuje się kwotą "10.000.000 zł."