Monitor Polski

M.P.1967.55.268

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 października 1967 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i stosuje się również do naruszeń dyscypliny budżetowej dokonanych przed dniem ogłoszenia, jeżeli postępowanie przed organem orzekającym nie było wszczęte już nie zostało ostatecznie zakończone.