§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie obowiązków zakładów pracy i szkół w zakresie prowadzenia ewidencji osób podlegających obowiązkowi służby wojskowej oraz współdziałania w tych sprawach z organami wojskowymi i cywilnymi.

Monitor Polski

M.P.1983.14.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 kwietnia 1983 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.