§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Służbie Wywiadu Wojskowego.

Monitor Polski

M.P.2012.481

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 lipca 2012 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2012 r.