§ 1. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Monitor Polski

M.P.2006.1.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2006 r.
§  1.
W zarządzeniu nr 115 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie nadania statutu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (M. P. Nr 70, poz. 967) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2006 r. i podlega ogłoszeniu.".