§ 2. - Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.2013.329

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 kwietnia 2013 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.