§ 2. - Zm.: zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie obliczania zużycia węgla i koksu do ogrzewania budynków mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej.

Monitor Polski

M.P.1963.68.341

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 września 1963 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.