Zm.: wykaz jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.

Monitor Polski

M.P.1969.43.341

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1969 r.

ZARZĄDZENIE Nr 95
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 22 września 1969 r.
w sprawie zmian w wykazie jednostek organizacyjnych uprawnionych do tworzenia funduszu na finansowanie wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych.

Na podstawie § 1 ust. 2 uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 33, poz. 162 i z 1961 r. Nr 81, poz. 343) zarządza się, co następuje:
W grupie II wykazu jednostek organizacyjnych, stanowiącego załącznik do uchwały nr 84 Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie finansowania wydatków za osiągnięcia ekonomiczne załóg w niektórych państwowych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 33, poz. 162 z późniejszymi zmianami), dodaje się pozycję w brzmieniu:
Lp.Nazwa jednostkiDodatkowe środki na fundusz za osiągnięcia ekonomiczne
18Przedsiębiorstwo Generalnego Wykonawstwa Zakładów Chemicznych "Genchem-Południe"
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1969 r.