§ 2. - Zm.: uchwała z dnia 23 maja 1957 r. w sprawie wyłączenia niektórych terenów strefy nadgranicznej spod obowiązku posiadania zezwoleń na zamieszkanie i pobyt.

Monitor Polski

M.P.1958.26.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1958 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.