§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie świadczeń przysługujących pracownikom urzędów państwowych przeniesionym do pracy w innej miejscowości.

Monitor Polski

M.P.1991.9.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 marca 1991 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1991 r.