§ 2. - Zm.: uchwała w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

Monitor Polski

M.P.1962.67.313

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 1962 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1963 r., z tym że wytyczne wynikające z załączników nr 1, 2 i 3 do uchwały należy zastosować przy opracowaniu planów na 1963 r.