Zm.: uchwała w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

Monitor Polski

M.P.1962.67.313

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 września 1962 r.

UCHWAŁA Nr 244
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 lipca 1962 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa.

Załączniki nr 1, 2 i 3 do uchwały nr 262 Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1960 r. w sprawie bilansów materiałowych i rozdzielnictwa (Monitor Polski z 1960 r. Nr 70, poz. 329 oraz z 1961 r. Nr 76, poz. 320) zastępuje się załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1963 r., z tym że wytyczne wynikające z załączników nr 1, 2 i 3 do uchwały należy zastosować przy opracowaniu planów na 1963 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

WYKAZ BILANSÓW MATERIAŁOWYCH ZATWIERDZANYCH PRZEZ RADĘ MINISTRÓW

Lp.Symbol wyrobuNazwa materiałuNazwa ministerstwa opracowującego projekt bilansu materiałowego
1234
1020-001-167Węgiel kamienny typ 31-38 i brykiety z węgla kamiennegoMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
2023Koks i półkoksMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
3033-019-399Wyroby walcowane gotowe"
w tym:
033-399Wyroby walcowane gotowe ze stali jakościowych"
4034-049Rury stalowe gotowe"
5041-002Aluminium"
6041-013Cynk"
7041-044Miedź elektrolityczna"
8041-055Ołów"
9110-02CementMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
10140-001Tarcica z surowca iglastegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
11251-002Drewno tartaczne z drzew iglastych"
12252-005Kopalniaki i połowice"
13200-010

030-034

036-037

044-051

057-062

Mięso, tłuszcze zwierzęce, przetwory mięsneMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
14260-002Zboża konsumpcyjne (4 zboża i zbożowe) w układzie kalendarzowym i gospodarczym"

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

WYKAZ BILANSÓW MATERIAŁOWYCH ZATWIERDZANYCH PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMISU PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW

Lp.Symbol wyrobuNazwa materiałuNazwa ministerstwa opracowującego projekt bilansu materiałowego
1234
1010Energia elektrycznaMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
2020-005Węgiel energetyczny typ 31-32 sortymenty grube"
3020-041Węgiel gazowy i koksowy typ 33-38"
4020-155Węgiel brunatny"
5020-170Brykiety z węgla brunatnego"
6023-003Koks odlewniczyMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
7023-011Koks wielkopiecowy"
8023-039Koks opałowy"
9024-001

024-008

022-006

Paliwa gazoweMinisterstwo Górnictwa i Energetyki
10030-001Rudy żelaza w przeliczeniu na FeMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
11032Stal surowa"
12033-107Blachy o grubości 3 mm i powyżej"
w tym:
blachy uniwersalne (grupa przydziałowa 121)
13033-133Blachy gorąco i zimno walcowane o grubości do 2,99 mm (grupa przydziałowa 13)"
14034-080Rury bez szwu o Ø 267,1 mm i powyżej (grupa przydziałowa 163)"
15034-109Rury bez szwu o Ø 267,0-165,1 mm (grupa przydziałowa 162)"
16034-535Rury ze szwem o Ø 400 mm i powyżej (grupa przydziałowa 168)"
17035-001

bez 010

Taśma zimno walcowana ze stali zwykłej (grupa przydziałowa 151)"
18035-011Taśma zimno walcowana ze stali jakościowej (grupa przydziałowa 610)"
19035-111,

215

Pręty ciągnione oraz ciągnione i szlifowane i pręty łuszczone ze stali zwykłej (grupa przydziałowa 152)"
20035-118,

221

Pręty ciągnione oraz ciągnione i szlifowane i pręty łuszczone ze stali jakościowej (grupa przydziałowa 620)"
21037-045Blachy ocynowane białe (grupa przydziałowa 722)"
22037-055

060-069

Blachy ocynkowane płaskie i faliste (grupa przydziałowa 721)"
23041-012Cyna"
24041-032Kadm rafinowany"
25041-052Nikiel"
26041-062Rtęć"
27041-066Srebro"
28041-075Stopy aluminiowe w blokach"
29041-081Brąz i spiż w blokach"
30041-082Mosiądz w blokach"
31041-107Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione z aluminium"
w tym:
32041-111Folia aluminiowa"
33041-116Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione ze stopów aluminiowych"
34041-143Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione z miedzi"
35041-155,

164, 167

Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione z mosiądzu"
36068-142Kable elektroenergetyczne miedziane"
37068-143Kable elektroenergetyczne aluminiowe"
38068-158Kable telefoniczne dalekosiężne"
39080-091Wanny kąpielowe"
40081-001Druty stalowe ciągnione"
41081-143Liny z drutów stalowychMinisterstwo Przemysłu Ciężkiego
42086-003Opakowania lekkie z blachy ocynowanej białej"
43022-001Ropa naftowaMinisterstwo Przemysłu Chemicznego
44025Produkty naftowe"
45091-192,

193

Soda ciężka i soda kalcynowana w przeliczeniu na 98%"
46091-200,

201

Ług sodowy w przeliczeniu na 96% i soda kaustyczna w przeliczeniu na 96%"
47091-220Karbid w przeliczeniu na 75%"
48092-196Kauczuk syntetyczny"
49097-001Tłuszcze techniczne"
50150-048Celuloza wiskozowa"
51253-009Kauczuk naturalny"
52111-001Elementy ścienneMinisterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
53120-002Szkło okienne ciągnione w przeliczeniu na 2 mm"
54150-027Celuloza papierniczaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego
55151-001Papier"
56151-238Tektura
57251-021, 023, 079Drewno kopalniakowe i na stemple budowlane"
58170-056Włókno azbestoweMinisterstwo Przemysłu Lekkiego
59170-001Bawełna"
60170-004Wełna"
61190-001Skóry surowe dla przemysłu garbarskiego"
62190-002Skóry surowe cielęce"
63190-003Skóry surowe bydlęce"
64191-001Skóry twarde"
65191-014Skóry miękkie"
66202-009MasłoMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu
67203-002,

066

Oleje, tłuszcze surowe i rafinowane"
68205-003Cukier"
69206-005Mączka ziemniaczana"
70207-002,

011, 015,

018, 047

Spirytus"

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

WYKAZ ARTYKUŁÓW ROZDZIELANYCH NA 1963 R.

Lp.Symbol wyrobu według jednolitego wykazu wyrobów na lata 1961-1965Nazwa wyrobuJednostka miaryOpracowuje projekt bilansuRozdzielaWłaściwa jednostka zbytu
1234567
Przemysł paliw
(Gałąź 02)
1020Węgiel oraz brykiety z węgla kamiennego i brunatnego
2020-001Węgiel kamienny typ 31-38 i brykiety z węgla kamiennegotonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiRada MinistrówCentrala Zbytu Węgla
3020-002z tego: węgiel energetyczny typ 31-32""Ministerstwo Górnictwa i Energetyki a"
4020-005,

024

w tym: sortymenty grubetonaMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiCentrala Zbytu Węgla
5020-011,

030

sortymenty średnie""""
6020-014,

033

sortymenty drobne""""
7020-036,

019,

038

sortymenty połączone""""
8020-040,

021

nie sortowany""""
9020-041Węgiel gazowy i koksowy typ 33-38""""
z tego:
10020-042węgiel gazowy typ 33""""
11020-053węgiel gazowo-koksowy typ 34""""
12020-065węgiel ortokoksowy typ 35""""
13020-077,

089,

101

węgiel metakoksowy, semikoksowy i węgiel chudy typ 36-38""" b"
14020-114muł popłuczkowy""""
15020-117przerosły z procesu wzbogacania""""
16020-155Węgiel brunatny""""
17020-156w tym: sortymenty grube""""
18020-161sortymenty drobne""""
19020-164nie sortowany""""
20020-167Brykiety z węgla kamiennego""" a"
21020-170Brykiety z węgla brunatnego""""
22023-001,

067

Koks i półkoks"Ministerstwo Przemysłu CiężkiegoRada MinistrówCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
22a023-001Koks""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
z tego:
23023-003odlewniczy""""
24023-011wielkopiecowy""""
25023-

bez

039,

050,

051,

064,

065

opałowy""" c"
26023-037,

038,

050,

051,

064,

065

Koksik""" d"
27023-067Półkoks""" c"
28023-071w tym: półkoksik""" d"
29022-006Gaz ziemnym3Ministerstwo Górnictwa i EnergetykiMinisterstwo Górnictwa i EnergetykiOkręgowe Zakłady Gazownictwa
30024-008Gaz koksowniczy""""
31024-001Gaz miejski""""
32025-057Asfalt z ropy naftowejtonaMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoMinisterstw Przemysłu ChemicznegoCentrala Produktów Naftowych
33026-011Smoła drogowa zwykła"""Przedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych "Węglopochodne"
34026-027Benzen""""
35025-040Fenol (łącznie z syntetycznym)"""Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami
36026-048Naftalen surowy prasowany"""Przedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych "Węglopochodne"
Przemysł hutnictwa żelaza
(Gałąź 03)
1033-019

399

Wyroby walcowane gotowe ze stali zwykłych i jakościowych ogółem"Ministerstwo Przemysłu CiężkiegoRada MinistrówCentrala Zbytu Stali
Z ogólnej ilości wyrobów walcowanych ze stali zwykłych przypada na:"
2033-020Wyroby walcowni bruzdowych i obręczarni (grupy przydziałowe 10 i 14)""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
3033-024Półwyroby walcowane zaliczane do wyrobów gotowych z wyłączeniem półwyrobów i prętów na rury bez szwu (grupa przydziałowa 101)""""
4033-099Półwyroby walcowane i pręty grube na rury bez szwu (grupa przydziałowa 100)""""
5033-028Szyny normalnotorowe i tramwajowe (grupa przydziałowa 102)"Ministerstwo Komunikacji""
6033-038Szyny wąskotorowe oraz typu S-24 wysokości 115 mm (grupa przydziałowa 103)"Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego""
7033-041Kształtowniki ABC (grupa przydziałowa 104)""""
8033-057Pręty grube oraz kształtowniki i pręty średnie (grupa przydziałowa 105)""""
9033-064Kształtowniki i pręty cienkie (grupa przydziałowa 106)""""
10033-070Kształtowniki i pręty najcieńsze (grupa przydziałowa 107)""""
11033-075Bednarka czarna i wstęgi na rury zgrzewane ogniowo (grupa przydziałowa 108)""""
12033-083Walcówka w kręgach (grupa przydziałowa 109)""""
13033-086Obręcze koła bose i pierścienie kuto-walcowane (grupa przydziałowa 141)""""
14033-107Blachy o grubości 3 mm i powyżej (grupa przydziałowa 12)tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoKomisja Planowania przy Radzie MinistrówCentrala Zbytu Stali
15033-108Blachy uniwersalne (grupa przydziałowa 121)""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
16033-112, 113, 117Blachy ostojnicowe, kotłowe, paleniskowe (grupa przydziałowa 122)""" e"
17033-114, 118Blachy okrętowo-kadłubowe (grupa przydziałowa 122)""" e"
18033-119, 120Blachy odbiorowe inne (grupa przydziałowa 122)""" e"
19033-125Blachy nieodbiorowe do tłoczenia i żeberkowe o grubości 3 mm i powyżej (grupa przydziałowa 122)""" e"
20033-133Blachy gorąco walcowane o grubości do 2,99 mm (grupa przydziałowa 13)""Komisja Planowania przy Radzie Ministrów f"
21033-723Półwyroby walcowane i pręty grube na rury bez szwu (grupa przydziałowa 551)""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
22033-399Wyroby walcowane gotowe ze stali jakościowej""Rada Ministrów"
23033-401Wyroby walcowane ze stali konstrukcyjnych niestopowych węglowych (grupa przydziałowa 20)""""
24033-404Półwyroby i pręty grube bez materiału na rury bez szwu (grupa przydziałowa 201)""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
25033-414Pręty średnie, cienkie, najcieńsze i bednarka (grupa przydziałowa 202)""""
26033-427Walcówka (grupa przydziałowa 206)""""
27033-433Blachy uniwersalne (grupa przydziałowa 205)""""
28033-434Blachy o grubości 3 mm i powyżej (grupa przydziałowa 203)""""
29033-437Blachy o grubości do 2,99 mm (grupa przydziałowa 204)""""
30033-440Wyroby walcowane ze stali konstrukcyjnych stopowych bez niklu (grupa przydziałowa 22)""" g"
31033-444Wyroby walcowane ze stali konstrukcyjnych stopowych z niklem (grupa przydziałowa 22)""" g"
32033-446

bez 451, 456, 460

Półwyroby i pręty grube (bez materiału na rury bez szwu) w podgrupach stali 211, 212, 213 (grupa przydziałowa 221) """ h"
33033-451, 456

460

Półwyroby i pręty grube (bez materiału na rury bez szwu) w podgrupie stali 220 (grupa przydziałowa 221)""" h"
34033-461

bez 469, 476, 482, 487, 492

Pręty średnie, cienkie, najcieńsze, bednarka i walcówka w podgrupach stali 211, 212, 213 (grupa przydziałowa 222)""" i"
35033-469,

476, 482, 487, 492

Pręty średnie, cienkie, najcieńsze, bednarka i walcówka w podgrupie stali 220 (grupa przydziałowa 222)""" i"
36033-493

bez 497

Blachy o grubości 3 mm i powyżej w podgrupach stali 211, 212, 213 (grupa przydziałowa 223)""" j"
37033-497Blachy o grubości 3 mm i powyżej w grupie stali 220 (grupa przydziałowa 223)""" j"
38033-498Blachy o grubości do 2,99 mm w podgrupach 211, 212, 213 (grupa przydziałowa 224)""" k"
39033-502Blachy o grubości do 2,99 mm w podgrupie stali 220 (grupa przydziałowa 224)""" k"
40033-503Wyroby ze stali narzędziowych i szybko tnących (grupa przydziałowa 30)""""
41033-509Półwyroby i pręty grube (bez materiału na rury bez szwu) (grupa przydziałowa 301)""""
42033-526Pręty średnie, cienkie, najcieńsze, bednarka i walcówka (grupa przydziałowa 302)""""
43033-556Blachy o grubości 3 mm i powyżej (grupa przydziałowa 303)tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
44033-565Blachy do grubości 2,99 mm (grupa przydziałowa 304)""""
45033-571Wyroby walcowane ze stali odpornej na korozję, żaroodpornej i specjalnej (grupa przydziałowa 40)""""
46033-584Półwyroby i pręty grube (bez materiału na rury bez szwu) (grupa przydziałowa 401)""""
47033-611Pręty średnie, cienkie, najcieńsze, bednarka i walcówka (grupa przydziałowa 402)""""
48033-677Blachy o grubości 3 mm i powyżej (grupa przydziałowa 403)""""
49033-688Blachy do grubości 2,99 mm (grupa przydziałowa 404)""""
50033-702, 707Blachy prądnicowe (grupa przydziałowa 210)""" l"
51033-703, 708Blachy transformatorowe (grupa przydziałowa 210)""" l"
52033-711Wyroby walcowane ze stali nietypowej (grupa przydziałowa 50)""""
53033-713Półwyroby bez materiału na rury bez szwu (grupa przydziałowa 501)""" m"
54033-714, 715,

716, 717

Pręty grube, średnie, cienkie i najcieńsze (grupa przydziałowa 501)""" m"
55033-718, 719Bednarka i walcówka (grupa przydziałowa 501)""" m"
56033-720Blachy uniwersalne (grupa przydziałowa 505)""""
57033-721, 722Blachy o grubości 3 mm i powyżej oraz blachy do 2,99 mm (grupa przydziałowa 503)""""
58034-049Rury stalowe gotowe - produkcja gotowa (grupa przydziałowa 16)mb/t"Rada Ministrów"
59034-051Rury bez szwu wiertnicze (grupa przydziałowa 161)""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
60034-080Rury bez szwu Ø 521,0-267,1 mm i powyżej Ø 521,0 mm (grupa przydziałowa 163) ""Komisja Planowania przy Radzie Ministrów"
61034-109Rury bez szwu Ø267,0-165,1 mm (grupa przydziałowa 162)""""
62034-139, 168Rury bez szwu Ø165,0-51,1 mm (grupa przydziałowa 164)""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
63034-225, 268, 311Rury bez szwu Ø 51,0-24,0 mm (grupa przydziałowa 165) """"
64034-355Rury bez szwu precyzyjne (grupa przydziałowa 166)""""
65034-481Rury bez szwu specjalne ze stali stopowej, ze stali kwaso- i żaroodpornej łożyskowej oraz stali stopowej z niklem o Ø 521,4 mm (grupa przydziałowa 167)""""
66034-535Rury ze szwem o Ø 400 mm i powyżej (grupa przydziałowa 168)""Komisja Planowania przy Radzie Ministrów"
67034-551, 592Rury ze szwem o Ø 120 mm i poniżej (grupa przydziałowa 169)""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
68035-002

bez 010

Taśmy zimno walcowane ze stali zwykłej (grupa przydziałowa 151)tona"Komisja Planowania przy Radzie Ministrów"
69035-011Taśmy zimno walcowane ze stali jakościowej (grupa przydziałowa 610)""""
70035-010Kształtowniki gięte na zimno (grupa przydziałowa 153)""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
71033-111Pręty ciągnione oraz ciągnione i szlifowane ze stali zwykłej (grupa przydziałowa 152)""Komisja Planowania przy Radzie Ministrów a"
72035-118Pręty ciągnione oraz ciągnione i szlifowane ze stali jakościowej (grupa przydziałowa 620)tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoKomisja Planowania przy Radzie Ministrów oCentrala Zbytu Stali
73035-214Pręty łuszczone""""
74035-215Pręty łuszczone ze stali zwykłej (grupa przydziałowa 152)""" n"
75035-221Pręty łuszczone ze stali jakościowej (grupa przydziałowa 620)""" o"
76035-258Blachy walcowane na zimno o grubości 1,5 mm do 2,99 mm (grupa przydziałowa 13)""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego f"
77035-265, 270,

276

Blachy walcowane na zimno o grubości poniżej 1,5 mm (grupa przydziałowa 13)""""
78036Pręty i odkuwki swobodnie kute i nie obrobione (grupa przydziałowa 85)""""
79036-010,

041, 071,

086, 093,

113, 143,

172, 194,

214, 223,

231, 242,

262, 279, 292, 308

Pręty kute okrągłe kwadratowe i płaskie 150 mm i poniżej (grupa przydziałowa 851)""""
80036-011,

042, 072,

087, 094,

114, 144,

173, 195,

243, 263, 309

Pręty i półwyroby kute, okrągłe, kwadratowe i płaskie powyżej 150 mm (grupa przydziałowa 852)""""
81036-014,

047, 073,

095, 115,

147, 174,

196, 215,

224, 232,

244, 264,

280, 293, 310

Odkuwki swobodnie kute""""
82036-016,

022, 049,

055, 097,

123, 149,

155, 175,

197, 216,

225, 233,

265, 282, 294, 311

Odkuwki swobodnie kute o ciężarze sztuki poniżej 100 kg (grupa przydziałowa 853)""""
83023-017,

018, 023,

050, 051,

056, 076,

077, 098,

099, 118,

119, 124,

150, 161,

156, 176,

177, 198,

199, 217,

226, 234,

266, 267,

283, 295,

312, 313

Odkuwki swobodnie kute o ciężarze sztuki 100-2000 kg (grupa przydziałowa 854)""""
84036-019,

020, 052,

053, 078,

079, 100,

101, 120,

121, 152,

153, 178,

179, 200,

201, 268,

269, 314,

315

Odkuwki swobodnie kute o ciężarze sztuki powyżej 2000 kg (grupa przydziałowa 855)tonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Zbytu Stali
85036-024,

058, 102,

125, 157,

180, 202,

250, 270,

284, 296,

316

Odkuwki matrycowane (grupa przydziałowa 87)""""
86037-010Akcesoria kolejowe (grupa przydziałowa 701)""""
87037-021Rozjazdy kolejowe normalnotorowe (grupa przydziałowa 703)"Ministerstwo Komunikacji"Huta im. Świerczewskiego
88037-045Blachy ocynowane (białe)""Komisja Planowania przy Radzie MinistrówCentrala Zbytu Stali
89037-055,

060

Blachy ocynkowane (grupa przydziałowa 721)""" p"
90037-065Blachy faliste czarne (grupa przydziałowa 13)""" f"
91037-069Blachy faliste ocynkowane (grupa przydziałowa 721)""" p"
92037-073Bednarka ocynkowana (grupa przydziałowa 887)""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
Wyroby hutnictwa metali nieżelaznych
(Gałąź
1041-002Aluminium""Rada MinistrówCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
2041-012Cyna""Komisja Planowania przy Radzie Ministrów"
3041-013Cynk""Rada Ministrów"
4041-018w tym: cynk elektrolityczny""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
5041-020pył cynkowy""""
6041-052Nikiel""Komisja Planowania przy Radzie MinistrówCentrala Zaopatrzenia Hutnictwa
7041-032Kadm rafinowanytonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoKomisja Planowania przy Radzie MinistrówCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
8041-044Miedź elektrolityczna""Rada Ministrów"
9041-055Ołów""""
10041-066Srebrokg"Komisja Planowania przy Radzie Ministrów"
11041-062Rtęć""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
12041-062Platyna i platynowce"Ministerstwo FinansówMinisterstwo FinansówMennica Państwowa
13041-073Złoto""""
14041-086Słupy łożyskowe i drukarskietonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
15041-091Spoiwo cynowo-ołowiane w przeliczeniu na 30% cyny""""
16041-081Brąz i spiż w blokach""Komisja Planowania przy Radzie Ministrów"
17041-082Mosiądz w blokach""""
18041-076Stopy cynkowe w blokach""Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
19041-075Stopu aluminiowe w blokach""""
20041-124Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione z cynku""""
21041-137Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione ze stopów cynkowych""""
22041-143,

162

Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione z miedzi""""
23041-146w tym: taśmy""""
24041-154,

163

Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione z mosiądzu""""
25041-155w tym: blachy i pasy""""
26041-156taśmy""""
27041-164pręty i profile""""
28041-165druty""""
29041-168rury""""
30041-107Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione z aluminium""""
31041-109w tym: blachy i pasy aluminiowe""""
32041-111folie""""
33041-116Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione ze stopów aluminiowych""""
34041-118w tym: blachy i pasy ze stopów aluminiowych""""
35041-119taśmy ze stopów aluminiowych""""
36041-120wyroby prasowane i ciągnione ze stopów aluminiowych""""
37041-121pręty i profiletonaMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoCentrala Handlowa Metali Nieżelaznych
38041-122druty""""
39041-123rury""""
40041-185Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione z ołowiu""""
41041-158, 169Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione z brązu""""
42041-159, 160w tym: blachy, taśmy i pasy""""
43041-174Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione z niklu i jego stopów""""
44-w tym: wyroby walcowane, prasowane i ciągnione ze stopów niklu""""
45041-202Wyroby walcowane, prasowane i ciągnione ze srebra""""
46-Wyroby walcowane z kadmu""""
47041-213,

214

Blacha żelazna platerowana miedzią, mosiądzem, niklem i tombakiem""""
Przewody i kable 1) 2)
(Gałąź 06)
1068-004Druty miedziane"""Biuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
2068-005Druty jezdne miedziane""""
3068-008Szyny miedziane komutatorowe""""
4068-010Linki miedziane napowietrzne""""
5068-012, 013Linki miedziane do szczotek elektrycznych i linki specjalne""""
6068-014Przewody gołe krzemobrązowe""""
7068-015Przewody gołe aluminiowe""""
8068-018Linki napowietrzne aluminiowe""""
9068-025Przewody gołe stalowo-aluminiowe""""
10068-027Linki napowietrzne stalowo-aluminiowe""""
11068-035Przewody nawojowe miedziane w emalii""""
12068-036Przewody w emalii i oprzędzie włóknistym""""
13068-037Przewody nawojowe miedziane w oprzędzie włóknistym""""
14068-038Przewody nawojowe miedziane w izolacji specjalnej""""
15068-044Druty i taśmy oporowekm"""
16068-052Przewody miedziane instalacyjne/jednodrutowe w odzieży odpornej na wpływy atmosferyczne""""
17068-055,

057, 058,

059, 063, 065

Przewody instalacyjne jednodrutowe miedzianekm żył"""
18068-056

064, 066,

067, 068, 069

Przewody instalacyjne wielodrutowe miedzianekm"""
19068-073, 074Przewody instalacyjne wielodrutowe miedziane giętkie""""
20068-079, 080Przewody płaszczowe miedziane""""
21068-082Przewody uzbrojone miedzianekmMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoMinisterstwo Przemysłu CiężkiegoBiuro Sprzedaży Kabli i Przewodów
22068-086Sznury mieszkaniowe""""
23068-090,

091

Przewody oponowe mieszkaniowe i warsztatowe""""
24068-092,

094, 095

Przewody oponowe przemysłowe i dźwigowe""""
25068-098Przewody oponowe karotażowe""""
26068-096Przewody oponowe górnicze""""
27068-093Przewody oponowe spawalnicze miedziane""""
28068-099Przewody samochodowe i lotniczekm żył"""
29068-105Koszulki i plecionkikm"""
30068-108,

113,

122

Przewody telewizyjne antenowe, symetryczne, schematowe w oprzędzie, schematowe w oprzędzie lakier., schematowe w poliwinicie i sznury radiowekm żył"""
31068-131Przewody schematowe i mikrofonowe, ekranowe i telewizyjne, koncentrycznekm"""
32068-114,

115, 116,

117

Sznury telefonicznekm żył"""
33068-137,

138

Kabelki miedziane w gołej powłocekm"""
34068-139Kabelki miedziane (antygron)""""
35068-142Kable elektroenergetyczne miedziane *)""Komisja Planowania przy Radzie Ministrów"
36068-143Kable elektroenergetyczne aluminiowe *)""""
37068-147Kable blokowe i nastawcze w izolacji papierowejkm/km żył"Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
38068-147Kable blokowe i nastawcze w izolacji poliwinitowej""""
39068-147Kable blokowe i nastawcze w izolacji gumowej""""
40068-155Kable telefoniczne instalacyjne w ołowiu lub poliwinicie miedziane""""
41068-155Kable telefoniczne instalacyjne w gumie miedziane""""
42068-156Kable telefoniczne miejscowe""""
43068-157Kable telefoniczne stacyjne""""
44068-158Kable telefoniczne dalekosiężne""Komisja Planowania przy Radzie Ministrów"
45068-160Kable okrętowekm"Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego"
46066-006Rury stalowe pancerne"""Biuro Sprzedaży Sprzętu i Porcelany Elektrotechnicznej
Przemysł metalowy
(Gałąź 08)
Odlewy staliwne
1080-018w tym: ze stali zwykłej i jakościowej niestopowej (grupa przydziałowa 80)tonaMinisterstwo Przem. Ciężk.Ministerstwo Przem. Ciężk.Centrala Zbytu Stali
2080-019Odlewy o ciężarze sztuki do 5 kg (grupa przydziałowa 801)""""
3080-020Odlewy o ciężarze sztuki powyżej 5-25 kg (grupa przydziałowa 802)""""
4080-021Odlewy o ciężarze sztuki powyżej 25-100 kg (grupa przydziałowa 803)""""
5080-022Odlewy o ciężarze sztuki powyżej 100-500 kg (grupa przydziałowa 804)""""
6080-023Odlewy o ciężarze sztuki powyżej 500 kg (grupa przydziałowa 805)""""
7080-024Odlewy staliwne ze stali jakościowej, stopowej i specjalnej (grupa przydziałowa 82)""""
8081-001Druty stalowe ciągnione (produkcja całkowita)""Komisja Planowania przy Radzie MinistrówZjednoczenie Przemysłu Wyrobów Metalowych
9081-054w tym: drutu ciągnionego ze stali jakościowej""""
10081-143Liny z drutów stalowych""""
11081-163w tym: liny i linki różne""""
12086-003Opakowania lekkie z blachy ocynowanej (białej)sztuka/tona"""
13086-004w tym: opakowania do konserw""""
14086-012Opakowania niekonserwowe""""
15086-019Części opakowań i kapturki""""
16086-024Opakowania lekkie z blachy nie pokrytej i lakierowanej""""
17086-046Beczki blaszanesztuka"""
Przemysł chemiczny
(Gałąź 09)
1091-038ChlortonaMinisterstwo Przem. Chem.Ministerstwo Przem. Chem.Przeds. Obr. Chemikaliami Nieorg. "Solkwas"
2091-043Kwas solny w przeliczeniu na 100% (kwas chlorowodorowy)""""
3091-075Siarczan glinowy 14-15%""""
4091-076Siarczan glinowy 17-18%""""
5091-094Siarczan miedziowy""""
6091-098Siarczan niklowy""""
7091-129Siarka"""Zjednoczone Przeds. Kopalnictwa Sur. Chemicz.
8091-137Dwutlenek siarki ciekły"""Przeds. Obr. Chemikaliami Nieorg. "Solkwas"
9.091-139Kwas siarkowy w przeliczeniu na 100%""""
10091-157Boraks""""
11091-163Dwuchromian sodowy""""
12091-170Fosforan trójsodowy""""
13091-180Siarczan sodowy (sól glauberska) kalcynowany""""
14091-182Siarczek sodowy topiony""""
15091-192Soda ciężka (węglan sodowy ciężki)""Komisja Planowania przy Radzie Min."
16091-193Soda kalcynowana w przeliczeniu na 98% (węglan sodowy bezwodny, soda amoniakalna)""""
17091-200Ług sodowy w przeliczeniu na 96% (wodorotlenek sodowy w roztworze)""""
18091-201Soda kaustyczna w przeliczeniu na 96% (wodorotlenek sodowy, soda żrąca)""""
19091-205Azotan srebratonaMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoPolskie Odczynniki ChemicznePrzedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe
20091-213Chlorek wapniowy topiony"""Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
21091-220Karbid (węglik wapnia) w przeliczeniu na 75%""Komisja Planowania przy Radzie MinistrówZakłady Przemysłu Azotowego w Chorzowie
22091-223Wapno chlorowane (chlorek bielący, podchloryn wapniowy)""Ministerstwo Przemysłu ChemicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
23091-229Woda utleniona 30% (nadtlenek wodoru - perhydrol)""""
24091-286Acetylen"""Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Gazy Techniczne"
25091-298Tlenm3"""
26092-010KalafoniatonaMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoMinisterstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoZjednoczenie Przemysłu Płyt, Sklejek i Zapałek
27091-120Węglan potasowy"Ministerstwo Przemysłu ChemicznegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
28092-080Formalina w przeliczeniu na 100%"""Przedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych "Węglopochodne"
29092-082Ftalany"""Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami
30092-089Glikol etylenowytonaMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoZjednoczenie Przemysłu Środków Piorących i Kosmetyków
31092-106Kwas cytrynowy"""Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami
32092-119Kwas mrówkowy w przeliczeniu na 100%""""
33092-124Kwas octowy w przeliczeniu na 100%"""Zakłady Chemiczne "Oświęcim"
34092-196Kauczuk syntetyczny""Komisja Planowania przy Radzie MinistrówBiuro Wyrobów Gumowych "Gumtwor"
35092-398,

399

Hydrosulfit 85 i 95%""Ministerstwo Przemysłu ChemicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami
36092-400Hydrosulfit PA (rongalit)""""
37092-415Sadza aktywna"""Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Nieorganicznymi "Solkwas"
38092-416Sadza nieaktywna""""
39092-417Sadza półaktywna""""
40092-419Grafity"""Przedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych "Węglopochodne"
41093-005Przędza sztucznego jedwabiu włókiennicza"Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Włókien Sztucznych
42093-008Włókno cięte typu bawełnianego - tekstra""""
43093-009Włókno cięte typu wełnianego - argona""""
44093-014Włókno sztuczne białkowe - wipolan"""Łódzkie Zakłady Włókien Sztucznych
45093-018Przędza włókiennicza typu "steelon"tonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoZjednoczenie Włókien Sztucznych
46093-038Proszki do prasowania fenolowe"Ministerstwo Przemysłu ChemicznegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"
47093-059Tłoczywa mocznikowe""""
48093-060Tłoczywa melaminowe""""
49093-073Kleje mocznikowe"""Przedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami
50093-112Tomofan"""Tomaszowskie Zakłady Włókien Sztucznych
51093-115Polichlorek winylu"""Przedsiębiorstwo Obrotu Tworzywami Sztucznymi "Chemiplast"
52093-123Polistyren""""
53-w tym: styropian""""
54093-127Polietylen""""
55093-131Szkło organicznekg"""
56093-147Folie twarde z polichlorku winylutona"""
57093-150Rury z polichlorku winylu""""
58093-160Winileum""""
59093-174Folia polietylenowa""""
60-Oppanol B i C""""
61094-003Biel cynkowa"""Przedsiębiorstwo Obrotu Farbami i Lakierami "Chemifarb"
62094-044Biel tytanowa""""
63094-005Litopon 30%""""
64094-006Litopon 60%""""
65094-020Glejta ołowiowa""""
66094-021Minia ołowiowa""""
67-Farba miniowa 80%""""
68-Farba miniowa 60%""""
69-Farba miniowa 40%""""
70094-027Siarczan baru strącany""""
71095-021Szellak naturalny""""
72095-026Wosk Carnauba"""Przedsiębiorstwo Zbytu Produktów Węglopochodnych "Węglopochodne"
73095-027Wosk Montana""""
74097-001Tłuszcze techniczne"""Zjednoczenie Przemysłu Środków Piorących i Kosmetyków
75097-007StearynatonaMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoPrzedsiębiorstwo Obrotu Chemikaliami Organicznymi i Barwnikami
76097-008Oleina""""
77097-012Gliceryna destylowana"""Zjednoczenie Przemysłu Środków Piorących i Kosmetyków
78097-064Żelatyna"Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuZjednoczenie Przemysłu Paszowego "Bacutil"
Przemysł materiałów budowlanych
(Gałąź 11)
(łącznie z wydobyciem surowców mineralnych dla budownictwa oraz przemysłów: materiałów budowlanych, szklarskiego i porcelanowo-fajansowego)
1110-102Cement"Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów BudowlanychRada MinistrówBiuro Zbytu Cementu
2111-136Kostka"Ministerstwo KomunikacjiMinisterstwo KomunikacjiZjednoczenie Kamieniołomów Drogowych
3111-296Tłuczeń""""
4111-297Grysy""""
Przemysł szklarski
(Gałąź 12)
1120-002Szkło ciągnione w przeliczeniu na 2 mmtys. m2Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów BudowlanychKomisja Planowania przy Radzie MinistrówBiuro Zbytu Szkła
2124-002Butelki monopolowetys. szt."Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych"
3124-004Butelki do wina""""
4125-019Balony""""
5124-009Słoje (bez musztardówek)""""
6124-020Szkło apteczne""""
Przemysł porcelanowo-fajansowy
(Gałąź 13)
1132-070Płytki fajansowe szkliwionem2""Zjednoczenie Przemysłu Ceramicznego
2133-001Kamionka kanalizacyjnatona"""
3133-067Płytki podłogowe terrakotowem2"""
Przemysł drzewny
(Gałąź 14)
1140-001Tarcica z surowca iglastegom3Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoRada MinistrówCentrala Zbytu Drewna
2140-004w tym: tarcica z surowca iglastego nie obrzynana I-III kl.""""
3140-055Tarcica z surowca liściastego""Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego"
4143-001Okleinym2"""
5144-004, 007Płyty pilśniowe porowate""""
6144-005Płyty pilśniowe twarde""""
7144-010Płyty wiórowem3"" t"
8144-011Płyty paździerzowe""" t"
9144-012Płyty stolarskie""" t"
10144-018Sklejki""""
11145-001Skrzynki i komplety skrzynkowetys. szt. /m3"""
12145-010,

015, 025, 028

Beczki i komplety do płynów z surowca iglastego i liściastegoszt."""
13145-036Wełna drzewnatona"""
14147-008Deszczułki posadzkowem3"""
Przemysł papierniczy
(Gałąź 15)
1151-001Papiertona""Zjedn. Przem. Celulozowo-Papiern.
2151-002Papier gazetowy""""
3151-003Papier drukowy""""
4151-070Papier do pisania i rysowania""""
5151-118Papier pakowy""""
6151-147Papier przemysłowo-techniczny""""
7151-209Papier chłonny i higieniczny""""
8151-238Tektura""""
9151-239Tektura introligatorsko-pudełkowa""""
10151-256Tektura budowlana""""
11151-262Tektura obuwiana""""
12151-268Tektura techniczna""""
13153-005Papier kredowany - razem"""Zjedn. Przem. Przetworów Papierniczych i Materiałów Biur.
14154-081Tektura falista""""
15154-084Torby i torebki handlowe""""
16154-090Worki papierowetys. szt.""Zjednoczenie Przemysłu Celulozowo-Papierniczego
17154-115Kartonaże i wykroje na pudełkatona""Zjednoczenie Przemysłu Przetworów Papierniczych i Materiałów Biurowych
Przemysł włókienniczy
(Gałąź 17)
1170-023Wełna pranatonaMinisterstwo Przemysłu LekkiegoKomisja Planowania przy Radzie MinistrówZjednoczenie Przemysłu Przędzy Czesankowej
2170-035Włókno lniane trzepane""Ministerstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
3170-036Włókno lniane pakulane""""
4170-049Włókno konopne trzepane""""
5170-050Włókno konopne pakulane""""
6170-056Włókno azbestowe"""Centrala Zbytu Artykułów Technicznych
7170-068,

081

Szmaty i odpadki wełniane"""Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego i Centrala Surowców Wtórnych
8170-102Przędza bawełniana i bawełnopodobna"""Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego
9170-117Przędza wełniana i wełnopodobna czesankowa"""Zjednoczenie Przemysłu Przędzy Czesankowej
10170-121Przędza wełniana i wełnopodobna zgrzebna"""Zjednoczenie Przemysłu Wełnianego "Północ" i "Południe"
11170-129Przędza lniana czesana"""Zjednoczenie Przemysłu Lniarskiego
12170-130, 132Przędza lniana zgrzeblona""""
13170-135Przędza jutowa""""
14171-044,

110, 153,

188, 224,

240, 280

Tkaniny meblowetys. mb./ tys. m2""Centralny Zarząd Hurtu Artykułów Tekstylnych i Odzieżowych
15176-024Worki jutowetys. szt./ tona""Centrala Zbytu Artykułów Technicznych
16176-021Worki lniane i lniano-pakulane""""
17176-022Worki konopne""""
Przemysł skórzany, obuwniczy i futrzarski
(Gałąź 19)
1190-001Skóry surowe dla przemysłu garbarskiego (łącznie z białoskórniczymi)t.w.z.Ministerstwo Przemysłu LekkiegoMinisterstwo Przemysłu LekkiegoCentrala Surowców Włókienniczych i Skórzanych
2190-002Skóry surowe cielęce""Komisja Planowania przy Radzie Ministrów"
3190-003Skóry surowe bydlęce""""
4190-013Skóry surowe końskie""Ministerstwo Przemysłu Lekkiego"
5190-014Skóry surowe świńskie""""
6190-020,

022,

023

Skóry inne""""
7190-028Skóry surowe jagnięce""""
8190-031Skóry surowe baranieszt."""
9191-001Skóry twardetona"Komisja Planowania przy Radzie MinistrówCentralny Zarząd Handlu Obuwiem
10191-014Skóry miękkietys. m2"""
10a191-019w tym: skóry cielęce""""
10b191-017skóry bukatowe""""
11192-001,

002,

003,

004

Odpady skór surowychtonaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuZjednoczenie Przemysłu Paszowego "Bacutil"
Przemysł spożywczy
(Gałąź 20)
1201-024Kazeina"""Związek Spółdzielni Mleczarskich
2-Oleje i tłuszcze surowe i rafinowane ogółem""Komisja Planowania przy Radzie MinistrówZjednoczenie Przemysłu Olejarskiego
3203-005Oleje i tłuszcze surowe""Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu"
4203-014w tym: olej lniany""""
5203-066Tłuszcze i oleje rafinowane""""
6205-003Cukier""Komisja Planowania przy Radzie MinistrówZjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego
7206-005Mączka ziemniaczanatonaMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuKomisja Planowania przy Radzie MinistrówZjednoczenie Przemysłu Ziemniaczanego
8207-002Spirytus surowy w przeliczeniu na 100°tys. l""Zjednoczenie Przemysłu Spirytusowego
9207-011Spirytus rektyfikowany w przeliczeniu na 100°""""
Inne gałęzie przemysłu
(Gałąź 22)
1226-006Pasze treściwetona"Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuZjednoczenie Przemysłu Paszowego "Bacutil"
Leśnictwo
(Gałąź 25)
1251-002Drewno tartaczne z drzew iglastychm3Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoRada MinistrówNaczelny Zarząd Lasów Państwowych
2251-021,

023

Drewno kopalniakowe i stemple budowlane z drzew iglastych""Komisja Planowania przy Radzie Ministrów"
3251-031Papierówka czerwona z drzew iglastych""Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoCentrala Zbytu Drewna
4251-038Żerdzie""""
5251-047Drewnu tartaczne z drzew liściastych"""Naczelny Zarząd Lasów Państwowych
6251-069Drewno okleinowe z drzew liściastych""""
7251-037, 051Drewno opałowe z drzew iglastych i liściastych""""
8252-005Kopalniaki i połowice""Rada MinistrówZakłady Drzewne Przemysłu Węglowego
9252-002Słupy tele- i energoelektryczne""Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu DrzewnegoCentrala Zbytu Drewna
10253-009Kauczuk naturalnytonaMinisterstwo Przemysłu ChemicznegoKomisja Planowania przy Radzie MinistrówBiuro Zbytu Wyrobów Gumowych "Gumtwor"
11253-013Mleczko kauczukowe (latex)""Ministerstwo Przemysłu Chemicznego"
Rolnictwo
(Gałąź 26)
1260-249Ziarno kakaowe"Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuMinisterstwo Przemysłu Spożywczego i SkupuZjednoczenie Przemysłu Cukierniczego
1) Szczegółowe określenie typów wchodzących w skład poszczególnych grup zawiera Informator handlowy Biura Sprzedaży Kabli i Przewodów "Centrokabel" na 1962 r.

2) Nomenklatura kabli i przewodów obowiązuje do planowania zaopatrzenia i rozdzielnictwa we wszystkich jednostkach podporządkowanych odbiorcom wymienionym w wykazie głównych imiennych odbiorców.

Minister Przemysłu Ciężkiego ustali odrębnym zarządzeniem nomenklaturę obowiązującą w zakresie bezpośredniego zaopatrzenia realizowanego wewnątrz resortu w odrębnym trybie na cele produkcji przemysłowej dla Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego, Zjednoczenia Przemysłu Lotniczego, Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego, Zjednoczenia Przemysłu Elektrotechnicznego i Teletechnicznego, Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatury Elektrycznej, Zjednoczenia Przemysłu Kabli i Sprzętu Elektrotechnicznego i Zjednoczenia Przemysłu Precyzyjnego.

*) Plany zaopatrzenia i rozdzielniki opracowuje się dla kabli o przekrojach wymienionych poniżej:

a) do 10 mm2

b) 16-35 "

c) 50-120 "

d) powyżej 120 "

e) " 6 KV

Wyjaśnienie: Pozycje oznaczone w kol. 6 tymi samymi literami planuje się i rozdziela łącznie w jednej grupie.

WYKAZ GŁÓWNYCH IMIENNYCH ODBIORCÓW NA 1963 R.

1)
Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego:
Gałąź02 - lp.3-16, 21, 22a-31, 35.
"03 - lp.1-16, 20-32, 34, 35, 36, 38, 40-50, 52-54, 56-70, 72, 74, 78-89, 92.
"04 - lp.1-10, 12-43, 46.
"06 - lp.1-3, 5, 11-15, 17-19, 21-24, 26-39, 45, 46.
"08 - lp.1-9, 11.
"09 - lp.2, 5-7, 9, 10, 12, 15-19, 21, 24, 25, 28, 30, 34, 37-40, 46-48, 51, 52, 55, 57-62, 65-69, 71, 73-75, 77.
"11 - lp.1-4.
"12 - lp.1.
"13 - lp.1, 3.
"14 - lp.1-3, 6-10, 11, 13.
"15 - lp.1-9, 12-14, 16, 17.
"17 - lp.8, 13, 14.
"20 - lp.2-5, 8, 9.
"25 - lp.5, 8, 10, 11.
2)
Ministerstwo Górnictwa i Energetyki:
Gałąź02 - lp.3-10, 14-20, 21, 22a, 23-32.
"03 - lp.1-3, 5-16, 20, 21, 23-30, 32, 35, 36, 38, 40-50, 58-68, 70, 72, 74, 78-89, 92.
"04 - lp.14, 16, 19, 20, 22-24, 29, 30, 31.
"06 - lp.1, 2, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 24-27, 34-43, 46.
"08 - lp.1-8, 10.
"09 - lp.2, 9, 12, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 34, 37, 39, 55, 61, 67-69, 75-77.
"11 - lp.1-4.
"12 - lp.1.
"13 - lp.1, 3.
"14 - lp.1, 3, 5, 6, 8.
"15 - lp.1, 3-8, 9, 12, 16.
"25 - lp.1, 2, 5, 8, 9, 10, 11.
3)
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
Gałąź02 - lp.3-8, 14-19, 21, 22a-33
"03 - lp.1, 2, 5-12, 14, 20, 21, 23, 30, 40, 45, 58-64, 66-70, 72, 74, 78-87, 89, 92.
"04 - lp.14-17, 19, 20, 22-24, 26, 27, 30, 31, 33-38.
"06 - lp.8, 10, 16-18, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 33-39, 42, 46.
"08 - lp.1-8, 11, 17.
"09 - lp.10, 13, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 53, 57, 58, 60, 61, 65-69, 77.
"11 - lp.1-4.
"12 - lp.1.
"13 - lp.1-3.
"14 - lp.1, 2, 5, 6, 8, 10, 13, 14.
"15 - lp.1, 2, 4-6, 8-10, 12, 14, 16, 17.
"17 - lp.6.
"25 - lp.1, 2, 3, 7-9.
4)
Ministerstwo Komunikacji:
Gałąź02 - lp.3-8, 14, 15, 22a, 23, 25, 27, 29, 30-33.
"03 - lp.1-3, 5-16, 20-23, 30, 40, 45, 50, 52, 58-70, 72, 74, 76, 78-87, 89, 92.
"04 - lp.14-19, 22, 24, 26, 33, 34.
"06 - lp.1, 2, 4-6, 8, 10, 14, 17-19, 24, 27, 28-30, 34-40, 42-44, 46.
Gałąź08 - lp.1-9, 11, 17.
"09 - lp.12, 16-18, 21, 24, 25, 53, 58, 68, 69.
"11 - lp.1-4.
"12 - lp.1.
"14 - lp.1, 3, 5, 6.
"15 - lp.1-9, 12, 14-16.
"17 - lp.14.
"25 - lp.1, 9.
5)
Ministerstwo Przemysłu Chemicznego:
Gałąź02 - lp.3-8, 14, 15, 22a-32, 34-36.
"03 - lp.1, 2, 5-12, 14, 15, 20, 21, 23, 30, 40, 45, 58-68, 70, 72, 74, 78-89, 92.
"04 - lp.3, 5-13, 16, 18, 20, 22-24, 26, 30, 31, 40.
"06 - lp.5, 11, 12, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 33-36, 46.
"08 - lp.1-5, 7, 8, 11, 14, 16, 17.
"09 - lp.1-30, 32-35, 37-39, 46-48, 50-52, 54-57, 59-66, 68-71, 73-78.
"11 - lp.1.
"12 - lp.1, 4, 6.
"13 - lp.2, 3.
"14 - lp.1, 11, 12.
"15 - lp.1, 3-9, 12-17.
"19 - lp.11.
"20 - lp.1-9.
"25 - lp.3, 8, 10, 11.
6)
Ministerstwo Przemysłu Lekkiego:
Gałąź02 - lp.3-8, 14-19, 21, 22a, 23, 25, 29-31.
"03 - lp.1, 2, 7-12, 14, 20, 21, 23, 30, 40, 45, 52, 60-64, 67-69, 71, 72, 88, 89, 92.
"04 - lp.16, 18, 20-26, 30-33, 37.
"06 - lp.11, 12, 14, 17, 24, 33, 34, 46.
"08 - lp.8, 9.
"09 - lp.2, 9, 11, 12, 14-16, 18, 22, 23, 29, 30, 32-39, 41-52, 54-56, 59, 61, 62, 64, 71, 72, 74, 76, 77.
"11 - lp.1.
"12 - lp.1.
"13 - lp.1, 2.
"14 - lp.1, 3, 6, 11.
"15 - lp.1, 3-9, 11-17.
"17 - lp.1-12, 13, 14.
"19 - lp.1-10b.
"20 - lp.1-5, 7-9.
"25 - lp.5, 10, 11.
7)
Ministerstwo Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego:
Gałąź02 - lp.3-8, 14-17, 22a, 23, 25, 27, 29-31, 35.
"03 - lp.1, 2, 5-12, 14, 20, 21, 23, 30, 40, 45, 58, 60-65, 67-69, 72, 74, 86, 87, 89, 92.
"04 - lp.17, 22, 24, 30.
"06 - lp.24, 33, 34.
"08 - lp.1-9, 11-13, 15, 17.
"09 - lp.1, 3, 7, 9, 12, 13, 15-18, 22, 26, 40, 47-50, 59, 62-64, 70-73, 77.
"12 - lp.1-6.
"14 - lp.1-12.
"15 - lp.1-9, 12-14, 16, 17.
"17 - lp.14.
"20 - lp.1, 6-9.
"22 - lp.1.
"25 - lp.1, 3-7.
8)
Ministerstwo Przemysłu Spożywczego i Skupu:
Gałąź:02 - lp.3-8, 14-19, 22a-26.
"03 - lp.1, 2, 5-11, 14, 20, 23, 30, 40, 45, 58-69, 71, 72, 77, 86-89, 92.
"04 - lp.16, 22, 30-32.
"06 - lp.24, 34.
"08 - lp.1-8, 11-17.
"09 - lp.8, 9, 16, 17, 23, 26, 31, 43, 50, 52, 53, 59, 74, 77, 78.
"12 - lp.2-6.
"13 - lp.1, 3.
"14 - lp.1, 11-13.
"15 - lp.1, 3-9, 12-17.
"17 - lp.15, 16, 17.
"19 - lp.11.
"20 - lp.1-9.
"22 - lp.1.
"25 - lp.7.
"26 - lp.1.
9)
Komitet Drobnej Wytwórczości:
Gałąź03 - lp.1, 21, 53.
"08 - lp.8, 9, 10, 11.
"09 - lp.19, 41, 45, 46, 47, 51, 54, 56, 74.
"12 - lp.1.
"14 - lp.1-4, 6, 10.
"15 - lp.1, 8, 14.
"17 - lp.1, 8-12, 14.
"19 - lp.9, 10, 10a, 10b.
"20 - lp.2-5.
"25 - lp.1, 5, 7.
10)
Centralny Związek Spółdzielczości Pracy:
Gałąź02 - lp.2, 22a-25, 27.
"03 - lp.1-12, 14, 20, 21, 23, 30, 40, 45, 50, 58, 61-64, 67-69, 72, 74, 85, 88, 89.
"04 - lp.7, 8, 15-22, 24, 30, 31, 33, 43, 47.
"06 - lp.11, 12, 15, 22, 23, 28, 31.
"08 - lp.8, 9, 11-16.
"09 - lp.6, 11, 19, 22-25, 29, 31, 41-45, 48, 50, 51, 52, 59, 61-63, 65, 71, 74, 75, 77, 78.
"12 - lp.2, 4-6.
"14 - lp.1-4, 6-13.
"15 - lp.1, 3-5, 8-17.
"17 - lp.1, 7-12, 14.
"19 - lp.1-11.
"20 - lp.1-5, 8, 9.
"25 - lp.7, 10, 11.
11)
Ministerstwo Rolnictwa:
Gałąź02 - lp.3, 22a, 23, 25.
"03 - lp.1, 2, 6-12, 14, 20, 21, 23, 30, 58-63, 67, 74, 89. 92.
"04 - lp.22, 24.
"06 - lp.8, 10, 16, 20, 24, 33, 34.
"08 - lp.8, 11, 17.
"09 - lp.59.
"11 - lp.1.
"12 - lp.1.
"14 - lp.1, 3, 5, 6.
"15 - lp.1, 3-5, 8, 9, 12-14, 16.
"17 - lp.15, 16, 17.
"22 - lp.1.
"25 - lp.1, 2, 4, 7, 9.
12)
Ministerstwo Gospodarki Komunalnej:
Gałąź02 - lp.3, 9, 16, 17, 21, 22a, 25, 32, 33.
"03 - lp.1, 2, 5, 7-14, 20, 21, 23, 30, 59-63, 66, 67, 86, 87, 89, 92.
"04 - lp.15.
"06 - lp.16, 17, 19, 20, 33-36.
"08 - lp.1-6, 8, 11.
"09 - lp.24, 25.
"11 - lp.1-4.
"12 - lp.1.
"13 - lp.1, 2, 3.
"14 - lp.1, 2, 5-9, 13, 14.
"25 - lp.1, 2.
13)
Ministerstwo Żeglugi:
Gałąź02 - lp.3, 22a-25, 29-31.
"03 - lp.1, 2, 5-12, 14-16, 20, 21, 23, 30, 58, 62-64, 67, 68, 78-84, 86, 87, 89, 92.
"04 - lp.16, 17, 24.
"06 - lp.27, 45.
"08 - lp.1-8, 11-13, 15.
"09 - lp.24, 25, 33, 59, 67-69.
"12 - lp.5.
"14 - lp.1, 11, 12.
"15 - lp.1, 3-5, 8-10, 12-14, 17.
"20 - lp.2-5.
"25 - lp.7.
14)
Ministerstwo Łączności:
Gałąź03 - lp.10, 12.
"04 - lp.15.
"06 - lp.6, 16, 30, 32, 40-44
"08 - lp.8, 11.
"15 - lp.1, 3-5, 8, 9, 12, 14.
"25 - lp.9.
15)
Ministerstwo Handlu Wewnętrznego:
Gałąź02 - lp.3, 22a, 25, 27.
"03 - lp.1, 2, 7-12, 14, 20, 21, 24, 25, 28-30, 35, 45, 47-49, 58, 62, 63, 64, 67, 68, 74, 75, 88, 89, 92.
"04 - lp.20, 22, 24, 30, 31, 32, 44.
"06 - lp.28.
"08 - lp.8.
"09 - lp.33, 50, 59.
"12 - lp.1, 3.
"13 - lp.1.
"14 - lp.1, 11.
"15 - lp.1-5, 8, 9, 12-17.
"20 - lp.6-9.
"25 - lp.7.
"26 - lp.1.
16)
Ministerstwo Kultury i Sztuki:
Gałąź04 - lp.14, 20.
"08 - lp.14, 16, 17.
"09 - lp.59.
"14 - lp.1, 3.
"15 - lp.1-6, 8-10, 12-14, 17.
"20 - lp.8, 9.
17)
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej:
Gałąź02 - lp.25.
"03 - lp.1, 2, 7-12, 14-16, 20, 21, 23, 24, 25, 28-30, 35, 38, 40-43, 45, 47-50, 58, 60, 62-65, 69, 71, 72, 78, 79, 80, 89, 92.
Gałąź09 - lp.23, 58, 77.
"12 - lp.4, 6.
"13 - lp.1.
"15 - lp.1, 3-6, 8, 9, 11-14, 16, 17.
"20 - lp.8, 9.
18)
Ministerstwo Finansów:
Gałąź04 - lp.13, 33, 34.
"15 - lp.1, 3-6, 8, 9, 13.
19)
Ministerstwo Handlu Zagranicznego:
Gałąź09 - lp.44.
"15 - lp.1, 3-5, 8, 9, 13, 14, 15, 17.
20)
Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego:
Gałąź09 - lp.55.
"15 - lp.1, 3-6, 8, 9, 12-14.
"25 - lp.1.
21)
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych:
Gałąź08 - lp.17.
"17 - lp.14.
22)
Ministerstwo Oświaty:
Gałąź09 - lp.55.
"14 - lp.1, 3, 6-10.
"15 - lp.1, 3-5, 8, 9, 12-14.
23)
Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich:
Gałąź02 - lp.3.
"03 - lp.1, 2, 7-11, 14, 20, 21, 45, 58, 62-65, 67, 89.
"04 - lp.30-32.
"06 - lp.34.
"08 - lp.12, 13.
"09 - lp.59.
"13 - lp.1, 3.
"14 - lp.12.
"15 - lp.1, 3, 5, 8, 9, 13, 14, 16, 17.
"17 - lp.15, 16, 17.
24)
Centralny Urząd Geologii:
Gałąź03 - lp.1, 2, 7-12, 14, 20, 58-67, 85.
"06 - lp.25.
"08 - lp.10.
25)
Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza "Prasa":
Gałąź04 - lp.4.
"15 - lp.1-6, 8-10, 12-14.
26)
Związek Spółdzielni Spożywców "Społem":
Gałąź08 - lp.12, 13, 15, 16.
"09 - lp.50, 59.
"12 - lp.2, 5.
"15 - lp.1, 3-6, 8, 9, 13-17.
"20 - lp.6.
27)
Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc Chłopska":
Gałąź08 - lp.12, 13, 15, 17.
"09 - lp.31, 50, 59.
"12 - lp.2-5.
"14 - lp.11, 12.
"15 - lp.1, 3-5, 8, 9, 14-17.
"17 - lp.15, 16, 17.
28)
Wojewódzkie rady narodowe

(na zaopatrzenia jednostek planu terenowego):

Gałąź02 - lp.2, 22a, 23.
"03 - lp.2, 6-12, 14, 20, 23, 30, 40, 45, 50, 62-64, 67-69, 72, 74, 88, 89, 92.
"04 - lp.3, 16-20, 22, 24, 30, 31, 33, 34, 43, 44, 47.
"06 - lp.8, 11-13, 15, 17, 18, 20, 22, 23, 27, 30, 33.
"08 - lp.1-7, 12-16.
"09 - lp.15, 16, 24-26, 31, 34, 42-44, 48, 50, 52, 57, 59, 72, 73, 75, 78.
"11 - lp.1.
"12 - lp.2-6.
"13 - lp.1.
"14 - lp.5, 7-9, 11-13.
"15 - lp.2-7, 9-13, 15-17.
"17 - lp.2-5, 7.
"19 - lp.2-6, 8, 11.
"20 - lp.1, 6-9.
"25 - lp.6, 10, 11.
"26 - lp.1.
29)
Centralny Urząd Gospodarki Wodnej:
Gałąź03 - lp.1-12, 58, 59
"08 - lp.8, 11
30)
Centrala Spółdzielni Ogrodniczych:
Gałąź08 - lp.12, 13, 15, 16, 17.
"09 - lp.50.
"12 - lp.2, 3, 4, 5.
"14 - lp.11, 12.
"15 - lp.3-5, 13, 14, 15, 17.
"17 - lp.15, 16, 17.
31)
Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

(przedsiębiorstwa budowlano-montażowe planu terenowego):

Gałąź02 - lp.3-8, 22a, 23, 25.
"03 - lp.1, 2, 5-12, 14, 20, 58, 62, 63, 67, 89, 92.
"06 - lp.17, 20, 24, 34, 46.
"08 - lp.8, 11.
"09 - lp.24, 25.
"11 - lp.1.
"12 - lp.1.
"13 - lp.1-3.
"14 - lp.1, 2, 5, 6, 10, 14.
"15 - lp.14.
"25 - lp.1, 2.