§ 2. - Zm.: uchwała nr 188 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1977 r. w sprawie zasad i terminów wprowadzania dodatkowych dni wolnych od pracy w 1978 r.

Monitor Polski

M.P.1978.10.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 1978 r.
§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.