§ 1. - Zm.: postanowienie o nadaniu orderów i odznaczeń.

Monitor Polski

M.P.2004.32.567

Akt indywidualny
Wersja od: 27 lipca 2004 r.
§  1.
W postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 października 2003 r. o nadaniu orderów i odznaczeń (M. P. z 2004 r. Nr 6, poz. 106) wprowadza się następujące zmiany:

poz. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. ks. Mukans Juris",

poz. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Raginis Romuald".