Monitor Polski

M.P.2005.18.301

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 marca 2005 r.

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI
z dnia 21 marca 2005 r.
o zmianie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 24 i 25 lipca 2001 r. w sprawie możliwości udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego

Na podstawie art. 34 ust. 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, ogłaszam informację o zmianie punktu I.12 ogłoszenia z dnia 24 i 25 lipca 2001 r. Treść punktu po dokonaniu zmian:
Ogłoszenie stanowi podstawę do składania wniosków o uzyskanie koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego za pomocą stacji nadawczej o następujących parametrach technicznych:
Lp.WojewództwoLokalizacja stacjiCzęstotliwość [MHz]ERP [kW]
1opolskieOpole102,00,1

W postępowaniu biorą udział podmioty, które złożyły wnioski w związku z punktem I.12 ogłoszenia z dnia 24 i 25 lipca 2001 r.