§ 7. - Zlikwidowanie zaległości w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego.

Monitor Polski

M.P.1957.9.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1957 r.
§  7.
1.
Postanowienia uchwały nie stanowią przeszkody do rozliczenia robót fakturami ostatecznymi w przypadkach złożenia takich faktur przez wykonawców do banku finansującego w terminie do dnia 31 grudnia 1956 r., o ile należności objęte fakturami ostatecznymi nie uległy prekluzji.
2.
Generalni wykonawcy robót, którzy posiadają faktury ostateczne tylko od części podwykonawców, mogą rozliczać całość robót objętych generalnym wykonawstwem częściowo w oparciu o faktury ostateczne podwykonawców, a częściowo o faktury uproszczone.