§ 3. - Zlecenie Inspekcji Zbożowej nadzoru nad środkami żywienia zwierząt.

Monitor Polski

M.P.1960.76.349

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1970 r.
§  3.
Zarządzenie nie narusza uprawnień właściwych do spraw rolnictwa organów prezydiów rad narodowych do sprawowania nadzoru nad środkami żywienia zwierząt stosownie do przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1939 r. o nadzorze nad niektórymi środkami żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 63, poz. 419).