§ 2. - Zlecenie Inspekcji Zbożowej nadzoru nad środkami żywienia zwierząt.

Monitor Polski

M.P.1960.76.349

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1970 r.
§  2.
Dla wykonania zadań, o których mowa w § 1, organy Inspekcji Zbożowej uprawnione są do wkraczania do wytwórni pasz, pomieszczeń i środków transportowych, w których znajdują się pasze lub które są przeznaczone do składowania albo przewozu pasz oraz do pobierania prób pasz.