§ 1. - Zlecenie Inspekcji Zbożowej nadzoru nad środkami żywienia zwierząt.

Monitor Polski

M.P.1960.76.349

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1970 r.
§  1.
1.
Zleca się Inspekcji Zbożowej nadzór nad środkami żywienia zwierząt.
2.
Przedmiotem działania Inspekcji Zbożowej w zakresie nadzoru nad środkami żywienia zwierząt jest:
1)
inspekcja skupu, produkcji oraz zbytu pasz w zakresie składowania, przetwórstwa i transportu,
2)
badanie i określanie jakości pasz.