§ 16. - Zjednoczenia państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym.

Monitor Polski

M.P.1959.1.1

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1959 r.
§  16.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Handlu Wewnętrznego, innym zainteresowanym ministrom oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych.