Zawieszenie ruchu granicznego.

Monitor Polski

M.P.1981.30.277

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 grudnia 1981 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 13 grudnia 1981 r.
w sprawie zawieszenia ruchu granicznego.

Na podstawie § 2 pkt 2 uchwały nr 349 Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1961 r. w sprawie określenia przejść granicznych przeznaczonych dla ruchu granicznego (Monitor Polski Nr 70, poz. 298 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Z dniem 13 grudnia 1981 r. zawiesza się ruch graniczny w następujących drogowych przejściach granicznych:
a)
na granicy z Niemiecką Republiką Demokratyczną:
-
Świnoujście - Ahlbeck
-
Lubieszyn - Linken,
-
Łęknica - Bad Muskau;
b)
na granicy z Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną:
-
Pietrowice Głubczyckie - Krnov,
-
Głuchołazy - Mikulowice,
-
Chochołów - Sucha Hora,
-
Łysa Polana - Javorina,
-
Piwniczna - Mnisek.
W przejściach granicznych, o których mowa w § 1, zezwala się osobom znajdującym się w chwili zawieszenia ruchu na terytorium państwa sąsiedniego na powrót do kraju zamieszkania.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.