Monitor Polski

M.P.2008.6.69

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 stycznia 2008 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 października 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisanej w Astanie dnia 29 marca 2007 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej dnia 4 lipca 2007 r. zatwierdziła Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o współpracy w dziedzinie turystyki, podpisaną w Astanie dnia 29 marca 2007 r.
Zgodnie z art. 11 umowy weszła ona w życie 11 lipca 2007 r.