Zatwierdzenie Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

Monitor Polski

M.P.2003.4.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 stycznia 2003 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 8 lutego 2002 r.
w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzonej w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdziła w dniu 9 lipca 1992 r. Umowę między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Ludowej Socjalistycznej Republiki Albanii o międzynarodowych przewozach drogowych, sporządzoną w Tiranie dnia 18 stycznia 1990 r.
Zgodnie z artykułem 20 umowy weszła ona w życie w dniu 22 lipca 1992 r.