§ 1. - Zatwierdzenie cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe.

Monitor Polski

M.P.1959.17.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  1.
Zatwierdza się następujące cenniki oraz katalogi norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe jako powszechnie obowiązujące normatywy dla celów kosztorysowania i rozliczeń (wydawnictwa Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Biura Norm Budowlano-Montażowych):
1)
cennik elementów i robót budowlano-montażowych:
a)
część IV - budownictwo wodne, tom I - roboty regulacyjne na rzekach i potokach,
b)
część VIII - montaż konstrukcji stalowych,
c)
część XIII - melioracje,
d)
część XIV - tereny zielone;
2)
katalog scalonych norm kosztorysowych część IV - budownictwo wodne, tom II - budownictwo wodne śródlądowe;
3)
cennik nr 5 montażu wag;
4)
uproszczony cennik kosztorysowy nr U-3/16/24 montażu urządzeń transportowo-podnośnych, urządzeń hutnictwa żelaza oraz urządzeń przemysłu cementowego;
5)
cennik nr 30 montażu maszyn i urządzeń młyńskich, piekarniczych i spichrzowych;
6)
scalony cennik nr 8-b wykonania instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budownictwie przemysłowym i energetycznym;
7)
scalony cennik nr 8-p budowy i montażu napowietrznych stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia 15-220 kV.