§ 3. - Zatwierdzenie cennika nr 6-Z/97 "Paliwa gazowe do dystrybucji".

Monitor Polski

M.P.1996.84.741

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1996 r.
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.