§ 7. - Zasady zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Monitor Polski

M.P.1958.23.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1962 r.
§  7.
1.
Zaopatrzenie prywatnych przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego ze źródeł uspołecznionych (§ 1 pkt 5) w podstawowe surowce i towary handlowe obejmować może:
1)
mięso (w tym również mięso końskie), tłuszcze wieprzowe, łój, podroby, wędliny i wyroby wędliniarskie;
2)
ryby i przetwory rybne;
3)
tłuszcze roślinne (olej, margarynę, ceres) oraz jaja, mleko i przetwory mleczarskie;
4)
cukier, sól, mąki pszenne, pieczywo, kasze, strączkowe, makarony, ryż, ocet, musztardę, przyprawy, drożdże, warzywa, owoce;
5)
kawę naturalną, herbatę, kawę zbożową, cykorię, wody mineralne i gazowane, piwo, wina;
6)
papierosy, cygara, zapałki.
2.
Zaopatrzenie prywatnych przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego w poszczególne rodzaje towarów powinno być uzależnione od rodzaju zakładu gastronomicznego.
3. 8
Zaopatrzenie prywatnych przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego w napoje zawierające więcej niż 4,5% alkoholu może nastąpić tylko na podstawie zezwolenia wydanego w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 28 maja 1960 r. w sprawie określenia organów właściwych do wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz warunków i trybu ich wydawania (Dz. U. Nr 28, poz. 162).
8 § 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 zarządzenia z dnia 23 stycznia 1962 r. (M.P.62.11.38) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 lutego 1962 r.