§ 6. - Zasady zaopatrywania prywatnych przedsiębiorstw handlu detalicznego i przemysłu gastronomicznego.

Monitor Polski

M.P.1958.23.138

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 lutego 1962 r.
§  6.
Uprawnień do zaopatrzenia ze źródeł uspołecznionych wymienionych w § 1 pkt 5 w przypadkach ekonomicznie uzasadnionych można udzielać:
1)
prywatnym przedsiębiorstwom przemysłu gastronomicznego w zakresie podstawowych surowców i towarów handlowych, niezbędnych do produkcji i obrotu, określonych w § 7;
2)
prywatnym przedsiębiorstwom handlu detalicznego artykułami spożywczymi w miastach, osiedlach i gromadach, a także w miejscowościach uzdrowiskowo-letniskowych bądź w punktach na szlakach turystycznych - w zakresie określonym w § 8;
3)
prywatnym przedsiębiorstwom handlu detalicznego artykułami przemysłowymi - w zakresie określonym w § 9.